פלגים צבאיים פורשי פת"ח

ברצועה מוכרים למעלה מ– 17 פלגים צבאיים קטנים וחמושים של פורשי הזרוע הצבאית של הפתח בעזהגדודי חללי אלאקצאא‘ –כתאיב שהדאאאלאקצא.

הזרוע הצבאית של הפתח גדודי חללי אלאקצא הוקמה כאמור בסוף שנת 2000 –עם תחילת האינתיפאצה השניה.

ב– 2008 הוציא אבו מאזן הנחיה לפירוק הזרועות הצבאיות של פתח בגדה וברצועה כך שלמרבית הפלגים החמושים אין כל קשר לתנועת הפתח.

מאז השתלטות חמאס על הרצועה ב 2007 פעלה חמאס למנוע את פעילותם של פלגים אלה מחשש שהנשק שברשותם יופנה נגדה ,אך במהלך השנים שלאחר מכן שחררה חמאס את הרסן ואף הצליחה לקרב אליה הפלגים ולהכפיף את חלקם לחמל הפלגים המשותף שהקימה ב– 2018.

חלק מפלגי הפתח אף התקרבו מאוד לגהאד האסלאמי ולפטרון האיראני – גם בשל נושאי תיקצוב ומימון.

דגליהם של פלגים אלו קרובים מאוד לדגל של הפתח , לוגו דומה וצבע צהוב עז.

רשימת פלגי פורשי הפתח:

 1. גדודי חללי אלאקצאחטיבת השהיד נצאל אלעאמודי (מזוהה דחלאן) בראשות מגדי מטר. לדחלאן יש קרבה לחמאס ולכן הפלג זוכה לחופש פעולה.(כ– 2000 פעילים).

 1. גדודי חללי אלאקצא צבא אלעאצפה.

 1. כוחות אלעאצפה – גדודי השהיד עבד אלקאדר אלחסיני (מזוהה עם אבו מאזן) הוקם ב 2011 (פורשי אימן גודה) ,בראשו עומד אבו צהיב זקות .מונה מאות אנשים. השפעה צבאית מינורית.

 1. גדודי חללי אלאקצא יחידות המתאבד נביל מסעוד . מאות פעילים .השפעה מינורית. בראשות אבו אמל.

 1. גדודי חללי אלאקצא קבוצות השהיד אימן גודה .מאות פעילים. חסר השפעה.

 1. גדודי השהיד אחמד אבו אלריש.

 1. גדודי חללי אלאקצא חטיבת השהיד צלאח חלף.

 1. גדודי חללי אלאקצא קבוצות השהיד חסין עבאיאת .אזור חאן יונס.

 1. גדודי חללי אלאקצא חטיבת השהיד גהאד אלעמארין צבא המאמינים.

 1. נצי הפתח.

 1. גדודי חללי אלאקצא צבא אלקדס חטיבת השהיד חסן אלמדהון.

 1. גדודי חללי אלאקצא קבוצות השהיד רפיק ציאם.

 1. גדודי חללי אלאקצא יחידות הפתח.

 1. גדודי פרשי הפתח.

 1. גדודי חללי אלאקצא יחידות העומדים על משמר הגבול.

 1. גדודי חללי אלאקצא המפקדה המשותפת/ הכללית.

 1. גדודי חללי אלאקצא צבא אלכראמה.